Dinamično tržište zahteva stalno prilagođavanje poslovnog sistema novim izazovima. Praksa je pokazala da postoji objektivna potreba za dvosmernom komunikacijom sa klijentima/kupcima, a internet kao medij koji tu vrstu komunikacije znatno olakšava i čiji je delom korisničkog iskustva. Društvene mreže preuzele su značajan deo ove komunikacije i kao novi standard u poslovanju nametnule prisustvo poslovnog sistema na njima. Većina kompanija se opredeljuje za Facebook i Twitter kao najveće, ali ne treba zanemariti ni Instagram kao značajan kanal komunikacije sa velikim brojem korisnika.

Našim klijentima možemo ponuditi profesionalnu i kontinuiranu komunikaciju putem društvenih mreža sa konzumenitima njihovih usluga/proizvoda, kreiranje i plasman sadržaja koji će postojeće korisnike podstaći na akciju i učešće u komunikaciji, ali i facebook kampanje kojima se vrlo lako može dopreti do vrlo velikog broja pojedinaca iz usko odabranog tržišnog segmenta i obratiti im se na najbolji mogući način.

Osim održavanja društvenih mreža i facebook oglasa, važan element online marketinga su i Google oglasi. 

Kombinovanjem naših usluga ostvarujete značajnu uštedu. Informišite se o paketima usluga na mesečnom, odnosno godišnjem nivou

Portfolio – Društvene mreže