Za potrebe klijenta možemo organizovati fotografisanje u studiju. Imamo saradnju sa više studijskih prostora, tako da se u zavisnosti od potreba snimanja bira i lokacija, odnosno oprema.