Google oglasi predstavljaju fleksibilno i efikasno on-line rešenje za  razvoj malog i srednjeg biznisa. Budžet se definiše na mesečnom nivou, a u skladu sa ciljevima, odnosno mogućnostima klijenta.

Naš tim će sa Vama istražiti mogućnosti, predložiti ključne fraze, strukturu kampanje i implementirati te zaključke u Google AdWords platformi na takav način da Vi dobijete najbolje rezultate sa postojećim sredstvima. Google oglasi daju odlične rezultate nakon izvršene optimizacije Vašeg sajta ili barem stranica na koje se korisnici upućuju nakon klika. Svakako preporučujemo i Facebook oglase.

Svi naši klijenti dobijaju na poklon 40€ za oglašavanje na Google platformi.

Pokrenite svoje poslovanje što pre. Nazovite nas i dobićete sve relevantne informacije.

 • Merljivost

  Nije tajna da barem polovina budžeta predviđenog za oglašavanje u većini slučajeva bude protraćena usled različitih faktora. Ipak, zbog nemogućnosti da se utvrdi koji delovi marketing miksa nisu dali rezultate preduzeća nisu u mogućnosti da smanje troškova oglašavanja. Google oglasi (Google AdWords) nudi kompletnu analitiku troškova i na taj način možete tačno znati na koji način su plasirana sredstva i koji su rezultati postignuti time.

 • Efikasnost

  Korišćenjem Google oglasa postiže se visoka efikasnost budući da se pre početka oglašavanja definiše tržišni segment kome se obraćamo, a naš tim tokom kampanje vrši povrmenu optimizaciju kako bi se maksimizirao učinak.

 • Relevantnost

  Reklame se prikazuju samo onima za koje pretpostavljamo da ih ta vrsta ponude zanima. Kao rezultat toga ostvaruje se veliki CTR (odnos broja prikazivanja i klikova) i time niža jedinična cena klika.

 • Ciljano oglašavanje

  Google oglasi dozvoljavaju precizan odabir tržišnog segmenta koji nam je potreban i to po lokaciji i jeziku. Takođe, možemo se opredeliti za neprekidno prikazivanje reklama ili za prikazivanje samo u različitim danima ili delovima dana u skladu sa radnim vremenom i sl.

 • Remarketing

  Ne prepuštamo ništa slučaju. Posetilac koji je jednom bio na sajtu biva obeležen i na svima dostupnim lokacijama prikazujemo mu prilagođenu poruku kako bi ga podstakli na aktivnost vezanu za Vaše poslovanje, bilo da je to proizvod ili usluga.

 • Google kampanja
  20% budžeta (minimum 50€ mesečno)
  Cena je bazirana na procentu od planiranog budžeta na mesečnom novou.