Rad sa decom podrazumeva specifične oblike komunikacije koji su implementirani u dizajn i strukturu sajta osnovne škole Stari grad. Bogat sadržaj i inutitivan interfejs naišli su na veliko odobravanje učenika i roditelja.

Tehnologije: PHP, MySQL, HTML5, CSS3, WordPress

Link: www.osstarigrad.com