Kolew auto centar jedan je od prvih klijenata sa kojima nas povezuje gotovo 10 godina saradnje. Tokom vremena izgrađen je funkcionalan sajt sa obiljem sadržaja. Od novembra 2014. komunikacijama na društvenim mrežama vrši se putem FB stranice. Stalno je aktivna kampanja putem Google oglasa i Facebook oglasa.

Tehnologije: PHP, MySQL, HTML5, CSS3, WordPress

Link: www.kolew.com