Svaki poslovni sistem ima potrebu za komunikaciju putem štampanih materijala. Možemo ponuditi dizajnerska rešenja za različite materijale:

  • Dizajn vizit karti
  • Dizajn flajera
  • Dizajn prospekta
  • Dizajn kataloga

Naši klijenti su povlašćeni jer im možemo ponuditi usluge fotografisanja proizvoda po odličnim cenama, kao i fotografisanje poslovnih prostora, zaposlenih i sl.